One Stop Shop

לתיעוד פרוייקטים בצילום חשיבות רבה: שיווק – מערך השיווק והפירסום של הפרוייקט מעוניין להראות
לקהל המתעניינים את התקדמות הבנייה בשטח. מערך המכירות יכול לסמן לרוכשים את דירתם כדי שיוכלו
לעקוב אחר התקדמות הבנייה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן