צילום פנורמי

צילום ועריכה בטכנולוגיה ייחודית.
מאפשר מבט רחב ומיוחד על הפרוייקט.