ליווי פרוייקט מקיף

ליווי הפרוייקט מתחילתו ועד סופו.
מהחפירה הראשונה ליסודות ועד המסירה למזמין.