צילום ותיעוד פרויקטים

לתיעוד פרוייקטים בצילום חשיבות רבה:

שיווק – מערך השיווק והפירסום של הפרוייקט מעוניין להראות לקהל המתעניינים את התקדמות הבנייה בשטח. מערך המכירות יכול לסמן לרוכשים את דירתם כדי שיוכלו לעקוב אחר התקדמות הבנייה.

ניהול – עבור מנהל הפרוייקט משמש צילום האויר כלי למעקב אחר התקדמות העבודה והעמידה בלוחות הזמנים. כמו כן מאפשרים צילומי האויר ניצול יעיל יותר של פרישת כלי העבודה וחומרי הגלם בשטח.