צילום וידאו מיוצב

מבוצע במצלמות וידאו מתקדמות ברזולוציה גבוהה.
המצלמה מותקנת על גבי מערכת ייצוב ייחודית מבוססת ג'ירו.