צילום אויר אנכי

צילום אויר אנכי מבוצע ממטוס מיוחד בעל פתח בגחון. משמש בעיקר לתכנון שטחי עבודה בפרוייקטים גדולים ולמעקב התקדמות בפרוייקטי תשתיות. ניתן לקבל גם צילום אורתופוטו-מיושר ומעוגן ברשת קואורדינטות.