תוכניות מכר

נועדו לתת לרוכש הפוטנציאלי את המידע הטכני על הדירה בצורה ויזואלית, פשוטה וברורה.