הדמיות אדריכליות

משמשות לפרסום ושיווק מצד אחד, וככלי עזר לאדריכלים ומתכננים מצד שני.
ההדמיות נבנות על פי תכניות אוטוקאד שמספקים אדריכלי הפרוייקט.