תל אביב

גינה ברחוב בן עטר
רחוב בית אל
רחוב דויד מוריץ
רחוב דויד ילין
רחוב סמאטס