תיעוד בפנורמה

הצילום הפנוראמי משמש לתיעוד פרוייקטים יוצאי דופן בגודלם. גשרים או מבנים גדולים מאוד, שאין אפשרות לכסות אותם בצילום רגיל אחד. כאן נכנסת לשימוש טכניקה מיוחדת המאפשרת לצלם את הפרוייקט במספר רב של תמונות ולחבר את כולן בטכנולוגיה ייחודית לתמונה מקיפה אחת הכוללת את כל הפרוייקט.

גשר בכביש 431
cpan07
cpan01
cpan11