רכבת משה דיין

2DBM0997
2DBM0994
2DBM0991
2DBM0988
2DBM0985
2DBM0982
2DBM1015
2DBM1012
2DBM1009
2DBM1006
2DBM1003
2DBM1000
2DBM1018