כרטיס ביקור Business Card AR

להורדה והדפסה של המטרה לחץ כאן

פתח את האפליקציה כוון את המצלמה למטרה (כרטיס הביקור). סרטון ה- ShowReel יוצג צמוד לכרטיס. ניתן להפעיל את הסרטון ולעצור אותו ע"י לחיצה על הכרטיס ביקור במסך.

 

to download and print the target click here

Open the application and point the camera to the target (business card). The ShowReel will display linked  to the card. You can play the video and stop it by clicking the business card on the screen


Get it on Google Play
      DAGAN AR Business Card - DAGAN-AVS