הארמון הצפוני – מצדה

בחלקה הצפוני של מצדה, הקים הורדוס בסביבות שנת 35 לפנה"ס את הארמונות והביצורים שייעד לשימושו בעת צרה. בתחילת המאה הראשונה לספירה, וביתר שאת לאחר כיבוש בית המקדש בירושלים בידי הרומאים, התקבצו במצדה יהודים שנמלטו מהכיבוש הרומאי ומרדו בו. בעקבות חפירות ארכיאולוגיות שנערכות באתר החל משנות ה- 60 של המאה הקודמת, שוחזרו מבנים רבים וביניהם הארמון הצפוני המפואר. גם כאן, נבנה מודל תלת מימדי מפורט של הארמון, שהוטמע בטכנולוגיה ייחודית בתוך צילומי וידאו מהאויר של המצדה.