גשר במודיעין

2DBM0692hdr2
2DBM0692hdr1
2DBM0685
2DBM0678HDR
2DBM0670hdr
2DBM0661HDR