בית המקדש – בית שני

אחד הפרוייקטים היותר מורכבים ויומרניים הינו פרוייקט בניית מודל בית המקדש השני. המודל נבנה על פי מספר מקורות, היסטוריים, ארכיאולוגיים ותיאולוגיים. המודל הינו מפורט מאוד ומאפשר הצצה אל תוך בית המקדש השני, אל חצרותיו ואולמותיו.